Web of souls. 2017

.

Sjelenett 1 og 2.


Collaboration with Kristin Lindberg.

Fossekleiva, Kunst rett vest.