first

Om å gå til seg selv.


Så mange og lange tider

jeg lengtet etter meg.

Den jeg liker.

         Den jeg elsker.

                  Den jeg er alene.


Om å gå til seg selv.

Jeg kommer ikke lenger.

Det er hit. Det er alt.

Copyright ©2008-2019 Line Berget All rights reserved