0


 

Gå inn i dypet av materien og finne at der er tomhet forbundet med alt.

Jeg spiser  troll og befinner meg i min egen matriks.

Oppløst og opplyst av det som alltid vil være.

(Enter the material depth to find the emtiness of all.

I eat trolls and find myself in my own matrix. 

Dissolved and enlightened by what is always to be.)

Copyright ©2008-2019 Line Berget All rights reserved